отказ от наследство от руски гражданин

отказ от наследство от руски гражданин

Мнениеот notary248 » Пет Юни 07, 2013 1:04 pm

Колеги, имам следния казус:Починал е руски гражданин миналата година в град Созопол. Собственици на апартамент в град Созопол са той заедно със съпругата си в режим на СИО и техните син и дъщеря- пълнолетни.Децата са направили отказ от наследството на баща си пред руски нотариус, който е издал удостоверение за право на наследство по закон и в него е написано, че единствен наследник на имуществото на покойния , в каквото и да се състои и където и да се намира това имущество е неговата съпруга поради отказ от децата в нейна полза.Същата иска да се снабди с констативен нотариален акт.
Възможно ли е на база представения документ от руски нотариус да се издаде констативен акт или следва децата да направят отказ от наследство по нашия ЗН , но тогава се минава към друг ред наследници, които също трябва да се отказват.
Аз считам, че единствен начин е чрез разпоредителна сделка да уредят отношенията си.Очаквам мнения и ви благодаря! Кремена
notary248
 
Мнения: 2
Регистриран на: Сря Май 22, 2013 8:09 pm

Re: отказ от наследство от руски гражданин

Мнениеот notary257 » Вто Юни 11, 2013 1:09 pm

Креми, мисля, че не следва да изискваш друго, освен представеното ти удостоверение. В България няма как да се регистрира този отказ, освен с издаване на констативен нот.акт в полза на посоченото като единствен наследник лице.
Чл.52 от ЗН ти казва "Отказът от наследството става по реда, указан в чл. 49, ал. 1; той се вписва по същия ред." Препращането е към текст, който определя като компетентен районния съдия, в района на който е открито наследството. В този случай наследството е открито в Русия и компетентен е органа според руското законодателство. Това е моето мнение. Бих се радвала, ако има мнения и на други колеги.
notary257
 
Мнения: 19
Регистриран на: Сря Май 22, 2013 8:12 pm

Re: отказ от наследство от руски гражданин

Мнениеот notary556 » Вто Юни 11, 2013 1:42 pm

От гледна точка на правна сигурност би било добре, ако се придържаме и прилагаме нашето право (докато все още можем за граждани извън общността), което ни е известно и няма нужда да го дирим. чл. 89. (2) КМЧП с разпоредбата си - „Наследяването на недвижими вещи се урежда от правото на държавата, в която вещите се намират.“ ни „привързва“ стабилно и безспорно, докато друг избор и после дирене на чуждо приложимо право ни бави и прави постъпките ни по-несигурни. Приложимото право към наследяването урежда момента и мястото на откриване на наследството, кръга и реда на наследниците, наследствените дялове, способността да се наследява, приемането и отказа от наследство и пр. Ако приложимото е другото право (а не нашето) и трябва да го дирим ???
Последна промяна notary556 на Сря Юни 12, 2013 6:02 pm, променена общо 1 път
notary556
 
Мнения: 13
Регистриран на: Сря Май 22, 2013 8:18 pm

Re: отказ от наследство от руски гражданин

Мнениеот notary257 » Сря Юни 12, 2013 9:39 am

Краси, нямаме избор - ще трябва да издирваме и прилагаме чуждото право. На семинара в Хисар миналата събота точно за това ставаше въпрос. Харесва ни или не - длъжни сме. Въпроса е да се научим овреме как да го издирваме, четем и прилагаме.
notary257
 
Мнения: 19
Регистриран на: Сря Май 22, 2013 8:12 pm

Re: отказ от наследство от руски гражданин

Мнениеот notary245 » Сря Юни 12, 2013 2:58 pm

Колеги, въпросът за приложимото право в МЧП от влизането на България в ЕС от 01,01.2007г. е на дневен ред. Особено ще се засили неговото приложение през следващите няколко години Относно Регламента на ЕС № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 04.07.2012г. относно компетентността, приложимото право , признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство, не трябва да се успокояваме, че този регламент започва да се прилага от 17.08.2015г. и е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с договорите.Съгл. чл.3, т.2 от Регламента се вижда кои са органите и правните специалисти, които притежават компетентност в областта на наследяването, както и тяхните решения могат да бъдат обжалвани пред съдебен орган и имат подобна сила и действие на решение на съд НА ТОВА ОПИСАНИЕ ОТГОВАРЯ БЪЛГАРСКИЯ НОТАРИУС, т.к. е правен специалист с компетентност в областта на наследяването, неговите актове подлежат на контрол пред окръжен съд, и от 2010г. има официален достъп до Националната база данни "Население", и може да разполага с данни за родствените отношения. Може да определя квоти, т.к. е достатъчно квалифициран, което липсва на органите на местната администрация. Това явно може да доведе до разширяване на нашата компетентност, както и за в бъдеще да може да извършва и други неща в тази насока /както е например в Русия, Турция, Германия и др./ Преди 3-4 години, когато се поставяше въпроса да се издават от нотариус удостоверения за наследници, много колеги лично на мен заявиха, че не желаят и няма да издават такива. Мисля, че е време за широко обсъждане и европейско виждане по този въпрос. нотариус Станка Стайкова
notary245
 
Мнения: 11
Регистриран на: Чет Май 23, 2013 12:39 am

Re: отказ от наследство от руски гражданин

Мнениеот notary245 » Пон Юли 08, 2013 2:26 pm

Считам, че съгласно чл.89, ал.2 от Кодекса за международното частно право /КМЧП- в сила от 01.03.2008г./наследяването на недвижимите вещи се урежда от правото на държавата, в която вещите се намират. Съгласно
Чл. 91. Приложимото право към наследяването урежда:
1. момента и мястото на откриване на наследството;
2. кръга и реда на наследниците;
3. наследствените дялове;
4. способността да се наследява;
5. поемането на задълженията на наследодателя и разпределението им между наследниците;
6. приемането и отказа от наследство;
7. сроковете за приемане на наследството;
8. разполагаемата част;
9. условията за действителност на завещанието.
Незаето наследство
Чл. 92. Когато според приложимото към наследството право няма наследници, наследственото имущество, намиращо се на територията на Република България, се получава от българската държава или от общината.
Във връзка с отказа от наследство и издаваните от руските нотариуси свидетелства през последните 4 години при 3-те посещения и срещи с руски колеги: Москва - 2010г., Санкт Петербург - 2011г. и Москва - 18-21 март 2013г. установихме, че руските колеги извършват следното: наследяването както по закон, така и по завещание се урежда от правната материя на Гражданския Кодекс на Руската Федерация /както знаем в Русия гражданското право е кодифицирано, а в България не е, но има кодекс на Гражданско-процесуалните отношения, където в глава 54 са и нотариалните производства/. Чл.1141 от ГК на РФ урежда наследниците по закон, като до 17.05.2001г. е имало два реда, а от 11.04.2001г. - четири реда законни наследници. От 01.03.2002г. в Русия има осем реда наследници по закон. Чл. 1142 ГК на РФ урежда първия ред наследници по закон: децата, съпруга и РОДИТЕЛИТЕ на починалия. Ако няма наследници от страната на починалия от първи ред, наследява ВТОРИ РЕД - братя и сестри, баба и дядо, както от страна на майката, така и от страна на бащата - чл.1143 ГК на РФ. Членове 1143 и следващите уреждат до осми ред включително.
Приемането на наследството се урежда в чл.1153 ГК на РФ и предполага личното подаване на заявление до нотариус, за приемане на наследство и за издаване на свидетелство. Или чрез фактически действия, в рамките на ШЕСТ МЕСЕЦА от откриването на наследството - чл.1154 ГК на РФ. Ако се пропусне срока се загубват наследствените права, освен ако не е по уважителни причини- чл.1155 ГК на РФ, въпросът се решава от граждански съд по заявление на наследника, който е пропуснал този срок и моли да бъде възстановен. Отказ от наследство е възможно В ПОЛЗА НА ДРУГИ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛ.1158 ГК на РФ ИЛИ БЕЗ ОКАЗВАНЕ НА ЛИЦАТА. Ако отказът е в полза на някое лице, то трябва да бъде само от оказаните в т.1 на чл.1158 ГК на РФ. Наследникът може да се откаже от наследството, но само в срока който е определен за неговото приемане - 6 месеца. По отношение на малолетни и непълнолетни разрешението се извършва само с предварително одобрение. Чл.1159 определя, че отказ от наследство може да се извърши по место откриване на наследството до нотариуса, като е възможен отказ и чрез представител, ако пълномощното е изрично. Свидетелството за право на наследство - чл.1162 ГК на РФ може да бъде издадено на всички наследници заедно или за всеки наследник по отделно, както и за цялото наследствено имущество или за отделни негови част, което се явява задължително за всички лица, юридически, физически лица и органи. Когато наследникът се обърне към нотариус той изяснява има ли завещание, какво влиза в наследственото имущество и необходимо ли е да се предприемат мерки за неговата охрана, т.е. да се извършва опис на имуществото, проверява в акт за смъртта на наследодателя и момента на откриването на неговото наследство. В този случай руския нотариус се ръководи от чл.72 - Основи на руското законодателство за нотариат. В процедурата той не може да ползва свидетелски показания, а само официални документи /удостоверение за брак, за раждане, за осиновяване/. Ако е невъзможно даден наследник да докаже правото си на наследяване той може да бъде включен в свидетелството със съгласието на всички останали наследници посредством съглашение в писмена форма с удостоверени подписи на всеки един наследник. Така издаденото свидетелство за право на наследство потвърждава ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ. Свидетелството се издава в рамките на 6 месечния срок за приемане на наследството и е по строг образец утвърден от Министерството на правосъдието на Русия от 10.04.2002г. № 99, изменен от 27.12.2007г. Нотариусът проверява дали няма възбрана на жилището представят се документите за правата на собственост на наследодателя и др. В свидетелството се посочва общата полезна и жилищна площ, а при МПС, плавателен съд и др. техническия паспорт. При сключване на споразумението за подялба на наследството - чл.1165 ГК на РФ се спазват изисквания за форма на сделките и договорите, а при условията на чл.1172 ГК на РФ, нотариусът извършва ОПИС
notary245
 
Мнения: 11
Регистриран на: Чет Май 23, 2013 12:39 am

Re: отказ от наследство от руски гражданин

Мнениеот notary248 » Чет Юли 11, 2013 8:51 am

Колеги, благодаря за мненията, бяха ми полезни! На всички хубаво настроение! Кремена
notary248
 
Мнения: 2
Регистриран на: Сря Май 22, 2013 8:09 pm

Re: отказ от наследство от руски гражданин

Мнениеот notary245 » Пет Юли 12, 2013 8:45 am

По руското нотариално право нотариусът може да извършва и опис при участието на заинтересованите лица не по-малко от двама свидетели, за което той създава специален документ - акт за опис на наследство на имуществото с подробно точно съдържание и характеристика на цялото наследствено имущество. Издава се в не по-малко от 3 екземпляра, възможно е да присъства и ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ЗАВЕЩАНИЕ. Свидетелството за право на наследство в зависимост от вида и начина на наследяване може да бъде в 11 различни вида съобразно утвърдените от Министерство на правосъдието образци. Таксите се събират върху цялата наследствена маса. За извършеното руският нотариус съхранява специално наследствено дело. Неговите действия могат да бъдат обжалвани пред съда.
Нотариалната компетентност в руското нотариално право в областта на наследяването е много широка, така както и в търговското право, въпреки , че през 1997г. в Русия бе отменена задължителната нотариална форма за сделките с недвижими имоти и в момента те се извършват по желание на страните пред нотариус или направо се вписват в съда, което представлява едва 4 % от цялата нотариална дейност. От 4 години не може да бъде приет законопроекта "За нотариата и нотариалната дейност в РФ", където се връща задължителната нотариална форма за сделките с недвижими имоти. Този проект по същество представлява нотариален кодекс.
На 13.05.2013г. в Санкт Петербург се състоя 4 конгрес на нотариусите в Русия. В момента президент на Федералната нотариална палата е нотариус Мария Ивановна Сазонова, в Русия има 7 000 нотариуса и 22 000 помощници и сътрудници в нотариалните кантори. Стремежът на руските нотариуси е освен това повишаване на нотариалните такси и по-тясна връзка с науката. Аз изпратих в Русия 20 от моите книги в областта на нотариалното право - обща и специална част, които при последното посещение в Москва предизвикаха голям интерес.
Въпросите за сделките с международен елемент тепърва ще стават все по-актуални. В личен разговор с проф.доктор Екатерина Матеева, преподавател по семейно и наследствено право в три университета - Софийския университет, Нов Български университет и Варненски университет "Черноризец Храбър", тя сподели, че в момента юридическата катедра в СУ издава Юбилеен сборник във връзка с навършване на 65 години на проф.Огнян Стамболиев и на проф. Огнян Герджиков, в който сборник тя участва с материал за приложимото право в сделки по МЧП, който ще може да се използва и в нотариалната практика. нотариус Станка Стайкова
notary245
 
Мнения: 11
Регистриран на: Чет Май 23, 2013 12:39 am


Назад към Казуси

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron